skip to Main Content
GoMobilus verktyget är väl anpassat till vår dagliga verksamhet och underlättar för oss i vårt arbete.
Med GoMobilus är vi uppdaterade med vad tekniken idag erbjuder oss inom fysioterapiområdet
och det är mycket enkelt och smidigt att använda. Det hjälper oss att sammarbeta inom vårt team
samtidigt som vi kan erbjuda en personlig vård till våra patienter med anpassade träningsprogram; foton, bilder och text instruktioner. 

Vi är mycket glada GoMobilus användare här på Son Llatzer sjukhuset på fysioterapi och rehabiliterings avdelningen.

Son Llatzer Hospital
Physiotherapy and Rehabilitation Department

Back To Top